شورمدرسه

شهریورماه بودکه آماده میشدم چون مدرسه هابازمی شدمن هم بایدکیف  دفتر مدادپاک کن وخیلی چیزهای دیگرمیخریدم همه ی اینهاآماده بود آخه قبلا باپدرم ازبازارخریده بودیم ولی بازدلم شور میزدنکنه کم باشه یاچیری ازیادم بره به همین خاطرهرروزچندباربه وسایلی که خریده بودم سرمی زدم صبحهاوقتی ازخواب بیدارمی شدم میرفتم به کیف وکفش وبلوزی که خریده بودیم نگاهی میکردم بعدخیالم راحت میشدچه شوروحالی داشت مدرسه رفتن ....

یادش بخیر

/ 5 نظر / 16 بازدید
سپیده

به گوش دل ندا آمد، که یار دلربا آمد .... به درد ما دوا آمد، رضا آمد، رضا(ع) آمد خدا داد آنچه را وعده،‌ بشد در ماه ذیقعده ... که آمد بهترین بنده، رضا آمد ، رضا آمد میلاد بر شما مبارک[هورا]

سپیده

خوش بہ حال آسمون چون کہ هر وقت دلش بگيره بے بہونہ مے باره ... بہ کسے توجہ نمے کنہ ... از کسے خجالت نمے کشہ... مے باره و مے باره و... اينقدر مے باره تا آبے شہ ... آفتابے شہ ...!!! کاش... کاش مے شد مثل آسمون بود... کاش مے شد وقتے دلت گرفت اونقدر ببارے تا بالاخره آفتابے شے... بعدش هم انگار نہ انگار کہ بارشے بوده

سپیده

دیروز چک باطله است فردا چک وعده ای است امروز است که تنها نقدینه ماست آن را عاقلانه هزینه کنیم

سپیده

بر سر مزرعه ی سبز فلک باغبانی به مترسک می گفت : دل تو چوبین است... و ندانست که زخم زبان دل چوب را هم می شکند... ســــــلام .. پس کو اپتون ؟؟؟ [سوال][ناراحت]

khodai

پروردگارا! سال هاست به این نتیجه رسیده ام که؛ " تو " آن مشترک مورد نظری، که همیشه در دسترسی .. ** اِلٰهي وَ رَبّي مَنْ لي غَیْرُکَ **[گل]سلاااااااااااااااام[گل]