بهار

بهار همیشه عطروطراوت مخصوص به خودرادارد.

بهار زیبایی خودرا همیشه داراست

بهار جلوه ای ازعظمت خداست

بهار همیشه بهاراست 

باران بهاری هم زیباست 

وقتی باران می بارد

زیبایی بهاردوچندان میشود

پس ببارباران ببار

/ 3 نظر / 19 بازدید
سپیده

خوب گوش کردن را یاد بگیریم گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند

ساجده

بخشیدن دیگران دلیلش ضعیف بودن شما نیست آنها را میبخشید چون آنقدر بزرگوار وقوی هستید که میدانید آدمها اشتباه می کنند [گل]

انسان

زندگی مثل تپه های برفه.. باید ازش لذت ببری قبل از اینکه آب شود....