من زمانی یک جوانی شادبودم 

سربه سردنیااگرغم بود من فریادبودم 

صیدمن بودند...من صیادبودم


 

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
ساجده

خدایا ، حکمت قدم هایی را که برایم بر میداری بر من آشکار کن تا درهایی را که بسویم می گشایی ، ندانسته نبندم و درهایی که به رویم میبندی ، به اصرار نگشایم . .

ساجده

خدایا ، حکمت قدم هایی را که برایم بر میداری بر من آشکار کن تا درهایی را که بسویم می گشایی ، ندانسته نبندم و درهایی که به رویم میبندی ، به اصرار نگشایم . . .[گل]

khodai

سلام.. دنیا یالن دنیادی سلیمانن قالان دنیادی. اینم بگذرد [گل][گل][گل][گل]

آسمان

یعنی الان جای صید و صیاد عوض شده؟![لبخند]