پرواز

من پروازراازیادبرده ام .توبخاطربسپار.

روزی پروازخواهی کرد وبه اوج خواهی رسید.

ولی آن زمان نیستم

ببینم اوج تورا.

آنجامرابه خاطربیاور

بگوکه کسی ازیادرفته و

دیراست....

/ 3 نظر / 16 بازدید
پرچین خاطره

سلام این نوشته تون منو یاد کارتی انداخت که هنوزم دارمش البته سال 63معلم اول ابتداییمون، کارتی رو به هممون هدیه داد که متنش این بود: تو نهال پرشکوفه ای هستی، که بزودی درختی پربار خواهی شد؛ آن زمان به یاد بیاور که من نیز باغبانی بودم که شب و روزم به فکر پرورش تو به هم می پیوست برقرار باشید

khodai

لااااااااااااااااااااااایک[گل][تایید][گل][دست][دست][گل]

امید زندگی

[دست][دست][دست] بسیار عالی[گل]