جرات کن

  متن ذیل رایکی ازدوستان عزیز زحمت کشیده وبرایم ارسال نموده بودمن هم خواستم تمامی دوستان استفاده کنندتشکروقدردانی میکنم ازدوستم که متن زیبایی انتخاب نموده است

وقتی به نظر می‌رسد زندگی به زمینت می‌زند، جرأت کن و با زندگی بستیز… وقتی احساس خستگی می‌کنی، جرأت کن و به راهت ادامه بده… وقتی زمانه سخت می‌شود، جرأت کن و از آن سخت‌تر شو… وقتی عشق آزارت می‌دهد، جرأت کن و دوباره عاشق شو… وقتی کسی را در رنج دیدی، جرأت کن و او را التیام بده… وقتی کسی را دیدی که گم شده است، جرأت کن و راه را به او نشان بده… وقتی دوستی به زمین افتاد، جرأت کن و اولین کسی باش که دستش را بسویش دراز می‌کند… وقتی احساس شادمانی می‌کنی جرأت کن ودل کسی راشادکن وقتی روز به انتها می‌رسدجرأت کن وبه این احساس برس که یشترین تلاشت را کرده‌ای… جرأت کن و به بهترین کسی که می‌توانی تبدیل شو… همیشه جرأت کن!

/ 2 نظر / 17 بازدید
صادفی

مرحبا به شما عید غدیر را به شما تبریک می گویم انشاء الله موفق باشی