حماسه های دینی

حماسه های دینی

این حماسه هااز جنگهای صدر اسلام سرچشمه می گیرندکه با هدف دفاع از مرز ارزشهاو کرامات انسانی و پاسداری از حریم آیین الهی انجام می گیرد و همان تاثیر ات اخلاقی و روانی حماسه های ملی را دارد.ویژگی مشترک سرایندگان حماسه های دینی

1-شاعران حماسه های دینی افرادی دین باورند که قهرمانان خود را از میان شخصیت های صدر اسلام انتخاب می کنند 2-محتوای حماسه های دینی از میان وقایع تاریخی ثبت شده در کتب سیره و تاریخ های مربوط به دلاوری های بزرگانی مانند حمزه عموی پیامبر حضرت علی (ع) و شهیدان کر بلاو یا چهره هایی مانند مختار ثقفی و دیگران است و پر رنگ ترین حماسه های دینی مربوط به مبارزات وجنگهای حضرت علی (ع) است .3 -. حماسه سرایان دینی این حماسه ها را از آن گونه که بوده اند به آن گونه که باید باشند مبدل کرده اند.4- حوادث تاریخی از پیش مورد توجه حماسه سرایان قرار گرفته اند وو نیروی خیال و ذوق لطیف شاعران حماسه سرا آنها رابه اسطوره های دینی تبدیل کرده است .

از معروفترین حماسه های دینی در ادب فارسی می توان به اردیبهشت نامه اثر سروش اصفهانی،جنگ نامه ی علی (ع)اثر آتشی شاعر،حمله ی حیدری اثر میرزا مخمد خان باذل و حمله ی حیدری اثر ملا بمانعلی راجی کرمانی وآثار دیگر اشاره کرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید