فکربلبل همه آنست که گل شدیارش

گل دراندیشه که چون عشوه کنددرکارش

بلبل ازفیض گل آموخت سخن،ورنه نبود

این همه قول وغزل تعبیه درمنقارش

آن سفرکرده که صدقافله دل همره اوست 

هرکجاهست خدایابسلامت دارش

/ 3 نظر / 2 بازدید
بانوی شرقی

درووووووووووووووووود ممنون که به وبم اومدین نوشته هاتون رو تقریبا خوندم بازهم خواهم آمد[لبخند]

آسمان

سلام. این بیت رو خیلی دوست دارم. آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش......[گل]

shokravi

Hello It was used You wish for the ending of Elevated God Be مرحبا انه كان يستخدم كنت ترغب في إنهاء الله مرتفعة أن تكون سلام بسیار مورد استفاده قرار گرفت برای شما از خداوند تبارک و تعالی عاقبت بخیری آرزومندم موفق باشید شکروی سرفراز باد ایران http://salamshokravi.persianblog.ir