یادی از دکترابراهیم اقبالی

بیلدون نقدرآتش هجرانوه یاندم                                                          مجنون کیمی دایم سرکوینده دولاندم

یاتدی حامی راحت گجه من بسترغمده                                            شهلاگوزوون یادینه هی یاتدم اویاندم

/ 1 نظر / 5 بازدید
ebrahim

شرمنده کردی من لایق این بزرگواری نیستم.اقبالی