من بغض هایم رافشردم 

   که هرگزوانشه مشتم

ولی امروز خواهم گفت:

که ای مادر

تودر هستی وجود

کهکشان آیینه ی موجود!

چرااین طور کردی بامن!

غرورت راتو بشکستی .........

/ 0 نظر / 2 بازدید