شیخ بهایی

همه روز روزه رفتن، همه شب نماز کردن

   

 

همه ساله حج نمودن، سفر حجاز کردن

ز مدینه تا به مکه، به برهنه پای رفتن   دو لب از برای لبیک، به وظیفه بازکردن به معابد و مساجد، همه اعتکاف جستن   ز مناهی و ملاهی، همه احتراز کردن شب جمعه‌ها نخفتن، به خدای راز گفتن   ز وجود بی‌نیازش، طلب نیاز کردن به خدا قسم که آن‌را، ثمر آن قدر نباشد   که به روی ناامیدی در بسته بازکردن

 

/ 0 نظر / 22 بازدید