حافظ

صبحدم مرغ چمن باگل نوخاسته گفت:                                                                                    نازکم کن که دراین باغ بسی چون تو شکفت

البته قبلا گفته بود زیرا که الان نه گلی هست ونه مرغی !!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید