شما نمیدانید دراین دیارغربت دنیا

چه حسرتیست سلامی به آشناگفتن 

/ 3 نظر / 2 بازدید
ساجده

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد…

ساجده

خدا را دیده ای آیا؟ به هنگامی که می فهمی دگر تنهای تنهایی! رفیقی، همدمی، یاری کنارت نیست و می ترسی که راز بی کسی را با کسی گویی یکی بی آنکه حتی لب تو بگشایی، به آغوشی تو را گرم محبت می کند با عشق… گمانم دیده ای او را که من هم آرزو دارم ببینم باز هم او را که او خود می گشاید دیده های روشن دل را…

حسین

سلام دوست خوبم/مطالبتان بسیار زیبا وعالیست / خیلی با محتوای مفید وانرژی بخشست .