بسوی نور

قفسی خواهم ساخت بی درو بی پیکر

سقف نخواهم ساختن 

نرده نخواهم ساختن 

دری خواهم گذاشت 

سوی آزادی سوی نور سوی خدا

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
آسمان

در زیر نور ماه و سکوت شب خدا چه نزدیک تر از همیشه احساس می شود.[گل]

khodai

[دست][دست][دست]عالیه عاااااااااالی[دست][دست][دست] عید پیشاپیش مبااااااااااااااااااااااااااااااارک[گل][گل][گل]