انشا

مادرتابستان آستارارفتیم درکناردریاباپدروداداشم فوتبال بازی کردیم.چندروزدر کناردریاخیلی برایم خوش گذشت بعدبرگشتیم خانه چندروزاستراحت کردیم وبعدباعمو وبعضی ازفامیلهارفتیم سرعین انجاهم خیلی خوش گذراندیم.خلاصه تابستانی که گذشت خیلی خوب بود.......

انشای خیلی ازبچه هایی است که فقط درخیال خودسفرمیکنند.معلمهاهم نمره ای میدهند ودانش آموزمینشیندغافل ازاینکه دردل بچه هاکه هم خودشان راگول زده وهم دیگران را.....

/ 1 نظر / 19 بازدید
khodai

سلام واقعیتیست انکار ناپذیر.من انشایی با موضوع تابستان را چگونه گذراندید نمیگم.چون دانش اموز مجبور میشه ی چیزایی بنویسه چه راس چه .....اکثر موضوعی نیمه تمام میدم تا کاملش کنه یا به دلخواه موضوع را خودش انتخاب کنه[گل]دستتون درد نکنه یاد ایام گذشته افتادم[گل][گل]