سوال

 

 

 

 

 

 

                     

 

                        وحده لا شریک له

میگن شب اول قبر خدا میپرسه :
وقتی همسایه ات گرسنه بود تو کجا بودی!؟
وقتی دوستت کفش نداشت تو کجا بودی و خلاصه از این سوالا.....
ولى من
میخوام سرمو بندازم پایینو با خجالت بگم؛
خدا جونم، خودت کجا بودی!؟

معلمان عزیزدقت فرمایندموضوع انشایی که به دانش آموزان گفته میشود ساده وکوتاه وجزئی ازکل باشد......

/ 2 نظر / 83 بازدید
سپید بانو

هیچگاه امید کسی را ناامید نکن ، شاید امید تنها دارایی او باشد . ارد بزرگ

آسمان

سلام. خدا هم با زرنگی هزار و یک آدرس و نشونه میده میگه: یادته فلان جا فلان زمان فلان مکان من همون جا بودم.من همونی بودم که اگه نبودم کارتون زار بود .. ما هم فقط خدا رو متحیر نگاه می کنیم..[نگران]