مثنوی مولوی

این جهان همچون درخت است ای کرام 

مابراوچون میوه های نیم خام 

سخت گیرد خامها مر شاخ را

زانکه درخامی نشاید کاخ را

چون بپخت وگشت شیرین لب گزان

سست گیرد شاخها را آن زمان 

سخت گیری وتعصب خامی است 

تاجنینی کارخون آشامی است

/ 1 نظر / 41 بازدید
عشق به مردم

سلام خوبي دوست من؟ مطالب مفيدي داري به منم سر بزن نظر يادت نره!!!!!!