نظامی

ای همه هستی زتوپیداشده 

خاک ضعیف ازتوتواناشده

زیرنشین علمت کاینات

مابه توقایم چوتوقایم به ذات

هستی توصورت وپیوندنی

توبه کس وکس به تومانندنی

آنچه تغییرنپذیردتویی

وآنکه نمرده ست ونمیردتویی

ماهمه فانی وبقابس ترا

ملک تعالی وتقدس ترا...

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
رها

ه یه جای زندگی که رسیدی،میفهمی اونی که زود میرنجه، زود میره، زود هم برمیگرده. اما اونی که دیر میرنجه، دیر میره، اما دیگه برنمیگرده...

ساجده

قلمت را بردار ، بنویس از همه خوبیها ، زندگی , عشق ، امید و هر آن چیز که بر روی زمین زیبا است گل مریم ، گل رز بنویس از دل یک عاشق بی تاب وصال از تمنا بنویس از دل کوچک یک غنچه که وقت است دگر باز شود از غروبی بنویس که چون یاقوت و شقایق سرخ است بنویس از لبخند از نگاهی بنویس که پر از عشق به هر سوی جهان می نگرد قلمت را بردار ، روی کاغذ بنویس : زندگی با همه تلخی ها شیرین است … سلام لینک شدید[لبخند]

ساجده

گاه باورهای قدیم فرصت های تازه را از ما دریغ می کنند خودت را رها کن می شود سقوط به اوج را تجربه کرد!!!