کشکول شیخ بهایی

نگرش پارسا وزاهدبه دنیا

یحیی بن معاذ گفت:دنیا،همچون عروسی است وآن که اوراخواهدبیارایدش،وپارسابه پارسایی خویش،روی دنیاسیاه کندومویش بکندوجامه اش بدرد،وعارف ،به خداپردازدوبه دنیاننگرد

/ 1 نظر / 3 بازدید
باران

ممنون از لینکتون چه بی صدا[لبخند][گل]