پرنده ها،پرنده ها،مراخبردهید

به راهتان نشسته ام 

شمابه هرسوی افق روانه ها

عقابهای بسته راندیده اید؟

بگویید وبگویید

هیچ اگرسایه پذیرد منم آن سایه ی هیچ

/ 4 نظر / 2 بازدید
ساجده

دریا تودلش پراز حرفه ولی میشینه پای درد ودل بقیه… میشه جای واسه آرامش …. میشه سکوت واسه لحظه ای که بغض کردی واشکات سرازیر شدن…. تو آروم میشی وآن از غصه تو مواج…

ساجده

خدا برای پرستش نیست بلکه برای زیستن است. زیستن در چیزهای کوچک خدا جاری شدن است سرریز شدن،باریدن و چتری وجود ندارد…

مهشيد

شاید گل ها یی که بهت بدم واسم پس بفرستی ولی یه روز با حسرت رو قبرم گل میذاری شاید امروز دستات رو بهم ندی اما یه روز رو قبرم دست میکشی شاید امروز سکوت کنی ولی یه روز سر قبرم التماس میکنی باهات حرف بزنم شاید امروز آغوشت بر من حروم باشه ولی یه روز با حسرت سنگ قبرمو در آغوش میگیری

علم زندگی

سلام لینک شدید