درست بنویسیم

توجه به شیوه ی املای واژه هایکی ازمهم ترین کارهایی است که نویسنده درنگارش خودبایدبه آن اهمیت دهد چراکه اگردرنوشته هایتان واژه ای غلط نوشته شودخواننده نویسنده رابی سوادپنداشته ونوشته ی شمارانخواهدخواند.دراینجابعضی ازواژه هایی که عده ی کمی ازنویسندگان به اشتباه بکارمیبرندنوشته می شود.

آج/عاج

این دوکلمه نبایدبه جای هم بکاربرد<<آج واژه ی فارسی است به معنی برجستگیهای منظم برسطح یک شیءمانندسطح سوهان>>

ولی عاج به معنای <<ماده ی ظریف وسختی به رنگ سفیدشیری که دندان های فیل وبعضی ازخانوران راتشکیل می دهد>>

بنابراین لاستیک اجدار درست است نه لاستیک عاج دار.

اثاث/اساس

اثاث به معنی لوازم خانه است امااساس به معنای پایه ،بنیادوپی است

احسنت/احسن

(احسنت)صیغه ی مفردمخاطب ماضی ازمصدر (احسان)به معنای (نیکوکردی)یا(نیکوگفتی)واصطلاحابه معنای آفرین است.اما(احسن)صفت تفضیلی به معنای (نیکوتریانیکوترین)و(زیبایازیباترین)است.

ازدحام/ازدهام

ازدحام به معنای (بسیاری وانبوهی )واملای آن به همین صورت درست است.

استعفا/استیفا

این دوکلمه بافعل کردن به کارمی رود،نه بافعل دادن،بنابراین اسعفاکردن درست است.استعفا(درخواست کناره گرفتن ازکاراست)اما استیفا به معنای (بازپس گرفتن مال یاحق به طورکامل)است.

تعویض/تعویذ

تعویض به معنای عوض کردن است اماتعویذ به دعایی که برای نگهداری ومحافظت می نویسندوبه بازو ویاگردن می آویزنداطلاق می شود.

تهویه ی هوا

تهویه خودبه معنای (عوض کردن هوا یادادن هوا)است ونیازبه کلمه ی هواندارد.بنابراین ترکیب (دستگاه تهویه ی هوا)حشواست وبهتراست به جای آن (دستگاه تهویه )نوشت .

پرتقال/پرتغال

نام یکی ازمرکبات ونیزنام کشوری دراروپای غربی.معمولانام میوه را(پرتقال)ونام کشوررا(پرتغال )مینویسیم.

ثواب/صواب

(ثواب )اسم است وبه معنای (پاداش)اما(صواب)صفت است وبه معنای (درست ،صحیح،بجاومناسب)به کارمی رود.

 

 

 

/ 6 نظر / 19 بازدید
خريد کيف آلوما والت

کيف جادويي آلوما والت اصل و اروجينال خريد کيف پول آلوماوالت با تخفيف ويژه http://markbaz.com/?p=166

khodai

سلاااااام بسیار مفیدو زیباااااااااااا.ممنون از اطلاعات زیباتون[گل][گل][گل][گل]

khodai

آنكــــس كـــــه نــدارد هنـــر عشـــق و محبت زو رحـــــــم مجوييد كه اين نيز ندارد آلــــوده ام امــــا همــــه شب غـــرق مناجات با دوست سخن اينهمه پرهيز ندارد گــــيتي همه اويست و هم او هيچ بجز لطف از وســـع نظـــر با مــــن ناچيز ندارد عــاشـــق ز ســـر مستي اگـــر كــرد خطايي معشــــــوق كه بحث گله آميز ندارد ســر گـــــرمي بازار جهان داد و ستد هاست آن وام خداييست كـــــــه واريز ندارد.معینی کرمانشاهی[گل][گل] [گل]سلاااااااااااااااااام[گل]

ساجده

آرامش چیست؟ نگاه به گذشته و شکر خدا نگاه به آینده و اعتماد به خدا نگاه به اطراف و جستجوی خدا نگاه به درون و دیدن خدا لحظه تان سرشار از بوی خدا!!!

شکور زارعی

در مورد ازدهام چیزی نگفتی،عزیزم