ابوالحسن شهیدحسین بلخی

باادب را ادب سپاه بس است 

بی ادب باهزارکس تنهاست

###############

اگرغم راچو آتش دود بودی

جهان تاریک بودی جاودانه

دراین گیتی سراسر گر بگردی

خردمندی نیابی شادمانه

/ 20 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سپیده

פֿـیلـی وقـت هآ … مُہـِـم تَریــטּ פـ…ـ…ـ…ـرف میـآטּ دو نفــر … همآنـی اَسـت ڪـه هرگـ…ـ…ـ…ـز بِہـَـم نمـیگویــند …

مریمی

بی ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش در همه آفاق زد

اوای باران

آرزويي كن ... گوشهاي خدا پر از ارزوست و دستهايش پر از معجزه ارزويي كن... شايد كوچكترين معجزه اش ارزوي تو باشد اجابت ارزوهاي شما را در شب ارزوها ارزومندم...التماس دعا[گل]

اوای باران

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت. خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود. دانای عشق پیشاپیش روزت مبارک[گل]

اوای باران

معلم چون شمعی می سوزد و جهانی را روشنایی می بخشد روز معلم ؛ روز سرداران جبهه دانش ؛ بر همگان گرامی باد[گل][گل]

اوای باران

ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺷﻠﻮﻏﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮﯾﺪﻥ ﻋﺎﺩﺗﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ . . .

سپیده

خداوندا.... به دل نگیر اگر گاهی زبانم از شکرت باز می ایستد!!... تقصیری ندارد... قاصر است کم می آورد در برابر بزرگی ات... لکنت می گیرند واژه هایم در برابرت در دلم اما همیشه ذکر خیرت جاریست!!....

اوای باران

رویه هر پله ای که باشی خدا یک پله از تو بالا تره نه به خاطر این که خداست چون می خواد دستت رو بگیره[گل]

سپیده

آنچه آدم ها را در کنار هم نگه می دارد؛ شباهت هایشان نیست؛ درک و شعورشان نسبت به تفاوت هایشان است ...[تایید]

آسمان

به قول لسان الغیب: ناصحم گفت که جز غم هنری دارد عشق برو ای خواجۀ عاقل هنری بهتر از این ــــــــــــــــــــــــــــــ زیبا بود.متشکرم.[گل]