....محمد صادق زاده ملاباشی

داستان.

دلتنگیهای من
نویسنده : محمدصادق زاده - ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۳٠

دلتنگیهام نمیگذارندآسمان راببینم

زمین راوزمان هم راببینم

دلتنگیهام نمیگذارندبرف راباران را شبنم را یخ راسرماراببینم

دلتنگیهام نمیگذارندکس راکسان را وخودراهم ببینم

دلتنگیهام نمیگذارندزهد را ریا را طمع راهم ببینم

دلتنگیهام نمیگذارندخلق را و خداراهم ببینم

پاره خواهم کرد وپرخواهم زدچون که من پروانه ام 


comment نظرات ()