....محمد صادق زاده ملاباشی

داستان.

ماه
نویسنده : محمدصادق زاده - ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱

گل ومه است هماناشکفته عارض یار                                                                که گونه ی گل ونوربودهموار

مه است بسته زسنبل در و هزارگره                                                             گل است کرده زعنبربراوهزارنگار

مه انگهی بدرخشدکه اندرایدشب                                                             گل ان زمان بدراید که سربراردخار


comment نظرات ()