....محمد صادق زاده ملاباشی

داستان.

شعر انگلیسی
نویسنده : محمدصادق زاده - ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱٤

     I wandered lonely as a cloud

That floats on high o,er vales and hills

when all at once I saw a crowd

A host of golden daffodills

Beside the lake beneath the trees

Fluttering and dancing in the breeze


به هرسویی روان بودم به تنهایی چوابری

که پروازبلندی برفرازتپه وماهورهادارد.

درآن لحظه به ناگاه عالمی دیدم 

سپاهی ازنرگس زردطلایی

لب دریاچه ای ،زیردرختان

پای کوبان ورقصان درنسیمی


comment نظرات ()