مقام انسانی 

خلوتم چراغان کن ای چراغ روحانی

ای ز چشمه نوشت چشم و دل چراغانی

سرفرازی جاوید در کلاه درویشی است

تا فرو نیارد کس سر به تاج سلطانی

تا به کوی میخانه ایستاده ام دربان

همتم نمیگیرد شاه را به دربانی

تا کران این بازار نقد جان به کف رفتم

شادیش گران دیدم اندهش به ارزانی

هر خرابه خود قصریست یادگار صد خاقان

چون مدائنش بشنو خطبه‌های خاقانی

عقده سرشک ای گل بازکن چو بارانم

چند گو بگیرد دل در هوای بارانی

از غبار امکانت چشمه بقا زاید

گر به اشک شوق ای دل این غبار بنشانی

برشدن ز چاه شب از چراغ ماه آموز

تا به خنده در آفاق گل به دامن افشانی

شمع اشکبارم داد در شب جدائی یاد

با زبان خاموشی شیوه خدا خوانی

از حصار گردونم شب دریچه ای بگشا

گو رسد به حرگاهت ناله های زندانی

گله اش به پیرامن زهره ام چراند چشم

چند گو در این مرتع نی زنی و چوپانی

ساحل نجاتی هست ای غریق دریا دل

تا خراج بستانی زین خلیج طوفانی

وقت خواجه ماخوش کز نوای جاویدش

نغمه ساز توحید است ارغنون عرفانی

روی مسند حافظ شهریار بی مایه

تا کجا بیانجامد انحطاط ایرانیتاريخ : ۱۳٩٥/٦/۳٠ | ٩:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : محمدصادق زاده | نظرات ()

                   عید کمال دین
سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت
             امیر المومنین علیه السلام
     بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته بادتاريخ : ۱۳٩٥/٦/۳٠ | ۸:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : محمدصادق زاده | نظرات ()

اخرهای ماه شعبان است وماه رمضان درراه......

تقدیم به آنکه دارمش دوست

تقدیم به آنکه قلبم از اوست

اگر مهتاب از تن برکند پوست

جدا هرگز نگردد یادم از دوست

 

 تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱۸ | ٩:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده : محمدصادق زاده | نظرات ()
درمن ادراکی است از تو عاشقانه،عاشقانه
از تو تصویری است در من جاودانه،جاودانه
تو هوای عطری از صحرای دور آرزویی
از تو سنگین شهر ذهنم کوچه کوچه،خانه خانه
آه ای آمیزه ای از بی ریایی با محبت!
شادی تو کودکانه، رأفت تو مادرانه
شهربانوی وجودم باش و کابین تو؟ بستان
اینک،اقلیم دل من بی کرانِ بی کرانه

آتش او! دیگر این افسانه را بگذار و بگذر
در من اینک آتش تو، شعله شعله در زبانه
فصل،فصل توست دیگر، فصل فصل ما -من و تو-
فصل عطر و فصل سبزه، فصل گل، فصل جوانه
فصل رفتن در خیابان های شوخ مهربانی
فصل ماندن در تماشای قشنگ شاعرانه
فصل چیدن های گل ها - چیدن گل های بوسه -
از بهار و از لب تو، خوشه خوشه، دانه دانه

دفتری که حرف حرف، برگ برگش مرثیت بود
اینک اینک در هوایت پر ترنم، پر ترانه

بار دیگر ظلمتم را می شکافد شب چراغی
تا کی اش از من بدزدی بار دیگر، ای زمانه!


تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱٥ | ٩:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدصادق زاده | نظرات ()

تو به من خندیدی و نمی دانستی
من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم
باغبان از پی من تند دوید
سیب را دست تو دید

غضب آلود به من کرد نگاه
سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک
و تو رفتی و هنوز
سالهاست که در گوش من آرام آرام
خش خش گام تو تکرار کنان می دهد آزارم
و من اندیشه کنان غرق در این پندارم
که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشت

حمیدمصدق ( خرداد ۱۳۴۳)ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱٢ | ٧:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدصادق زاده | نظرات ()

فرمانروایان وپادشاهان درداستان شاهنامه

کیومرث اولین فرمانروای جهان بود وسی سال حکومت کردبعدازاوهوشنگ نوه ی کیومرث که خیلی هم دوست داشت چهل سال حکومت کرد.هوشنگ پسرسیامک بودسیامک پسرکیومرث به جنگ با دیوهارفت ودرجنگ کشته شد.هوشنگ اهن راکشف کرد.بوسیله ی اهن چراگه هاراافزایش وکشت  وزرع رارواج داد.

اوایل لباسشان ازبرگ درختان بودبعدازپوست حیوانات لباس درست کردند.

سده نام جشنی که اتش راکشف کردوبه خاطراتش هرسال جشنی برگزارگردید.

طهمورث پسرهوشنگ پادشاه شد وی حیوانات رااهلی کرد.دیوراگرفتارودیودرمقابل ازادیش نوشتن رابه طهمورث اموخت.

جمشیدپسرطهمورث پادشاه شد((بدان رازبد دست کوتاه کنم))دوختن رارواج داد.آلت جنگی درست کردوگروهی ازاثوربان جمع کردوگروهی تیشاریان وگروهی کشاورز.

جمشیدخیلی کارهاکردپسرش ضحاک که شیطان اورافریب دادجای پدرراگرفت ودیوهم کتف ضحاک رابوسیدودو مارازدوکتف اورشدکردوغذایشان مغزانسان بود.جمشید دودخترداشت پاکیزه وپت

پاکدامن شهرنازو ارنواز.

ارمانگ(پاک دین)و گرمانگ (پیش بین)به راهنمایی ضحاک امدند.فریدون ضحاک راشکست داد.نام مادر فریدون فرانک بود.فریدون پانصدسال پادشاهی کردسه پسر داشت سلم. تور. ایرج .ان ها بادخترشاه یمن ازدواج کردند.فریدون حکومت روم را به سلم داد وچین وترک رابه تور وایران رابه ایرج داد.

سلم وتورناراحت شدندکه چراایران رابه ایرج داده وتوطئه کرده وسرایرج رابریدند.

نوه ی ایرج باکمک فریدون سلم وتور راکشت منوچهرنوه ی  ایرج بودوصدوبیست سال پادشاهی کردبعدازاونوذرپسرمنوچهردوسال ونیم حکومت کرد.

مهراب پادشاه کابل بوددختری به نام رودابه داشت.سیندخت هم همسرش بودرودابه تعریف زال راشنید.زال راپادشاه زابل گفته اند. ضحاک ازنیاکان مهراب بود.

افراسیاب پسرتوربودبانوذرپادشاه ایران جنگید.تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱۱ | ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : محمدصادق زاده | نظرات ()

کرده‌ام باز به آن گریهٔ سودا، سودا

که ز هر اشک زدم بر سر دریا، دریا

ساقی‌امشب‌چه‌جنون ریخت‌به‌پیمانهٔ هوش

که شکستم به دل از قلقل مینا، مینا

محو اوگشتم و رازم به ملاء توفان‌کرد

هست حیرانی عاشق لب‌گویا،‌گویا

داغ معماری اشکم‌که به یک لغزیدن

عافیتها شد ازین آبله برپا، برپا

دردعشقم من و خلوتگه رازم وطن است

گشته‌ام اینقدر از نالهٔ رسوا، رسوا

نذر آوارگی شوق هوایت دارم

مشت خاکی‌که دهد طرح به‌صحرا، صحرا

دل آشفتهٔ ما را سر مویی دریاب

ای سرموی توسرکوب ختنها تنها

دور انسان به میان دو قدح مشترک است

تا چه اقبال‌کند جام لدن یا دنیا

تا تقاضا به میان آمده‌، مطلب رفته‌ست

نیست غیر ازکف افسوس طلبها، لبها

بیدل این نقد به تاراج غم نسیه مده

کار امروزکن امروز، ز فردا، فردا

 


تاريخ : ۱۳٩٥/۳/٦ | ٧:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدصادق زاده | نظرات ()

ایامی دانیدماده هپارین (ضدانعقادخون)درزالو وپشه وجوددارد.

ایامیدانیدانرژی الکتریکی باسرعت نوردرسیم برق منتقل می شود.

ایامی دانید اوزون درلایه ی استراتوسفرقرارداردودر ارتفاع 20الی 50کیلومتری زمین قرارداردونقش ان جذب اشعه ی ماورای بنفش خورشیدهست.

ایامی دانیددرهرکیلومترسفربه زیرزمین 30درجه دماافزایش

می یابد.

ایامی دانیدشعاع زمین درحدود360کیلومترهست.تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢۳ | ٩:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : محمدصادق زاده | نظرات ()

نمونه متن تقدیر از استاد 

معلم و استاد گرامی

جناب آقای دکترابراهیم اقبالی


با سـلام و تقدیم احترام   

        
دلسوزی ، تلاش و کوشش بی نظیر حضرتعالی در تعلیم و تربیت و انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند در کنار برقراری رابطه صمیمی و دوستانه با دانشجویان و ایجاد فضائی دلنشین برای کسب علم و  دانش و درک شرایط دانشجویان ، حقیقتاً قابل ستایش است .
اینجانب بر خود وظیفه میدانم بعنوان   شاگردی از زحمات و خدمات ارزشمند شما استاد گرانقدر تقدیر و تشکر نمایم.

از خداوند متعال سلامتی ، موفقیت و شادمانی  را برایتان مسئلت دارم.  
 
ارادتمند شما

محمدصادق زاده

95/2/20

..........................................................................................................

نمونه ای ازتقدیرنامه هست که بدین طریق ازاستادگرانقدرم هم سپاسگزاری نموده ام


 تاريخ : ۱۳٩٥/٢/٢٢ | ٥:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : محمدصادق زاده | نظرات ()

ای عبید این گل صد برگ بر اطراف چمن

هیچ دانی که سحرگاه چرا می‌خندد

با وجود گره غنچهٔ و تنگی دل او

حکمتی هست نه از باد هوا می‌خندد

چون ثبات فلک و کار جهان می‌بیند

به بقای خود و بر غفلت ما می‌خندد

بیت آخررا یک نفر توضیح دهدلطفا مگرگل خودش میماندتاريخ : ۱۳٩٤/۱٢/٧ | ٩:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : محمدصادق زاده | نظرات ()

رفتارهای تهاجمی یا پرخاشگرانه از شایعترین اختلالات رفتاری انسان است. براساس بررسی‌های انجام شده، درصد زیادی از مشکلات رفتاری کودکان تحت عناوین مختلف به پرخاشگری مربوط می‌شود. وجود نظریات متنوع در این مورد حاکی از پیچیدگی موضوع است.از نظر علمی باید گفت پرخاشگری یک کشش و یا یک گرایش درفرد است که به صورت زدن، کشتن و ویران کردن خود را نشان می‌دهد. امری که فرد به عنوان عکس‌العمل از خود بروز می‌دهد به گونه‌ای است که باید گفت مناسب عمل و یا رفتار طرف مقابل نیست. ظاهر این امر نشان دهنده یک شورش و انقلابی در درون فرد و حاکی از وجود احساساتی است که فردگویی از بازگو کردن آن وحشت دارد.رنجی در درون او وجود دارد که قادر به رفع و جبران آن نیست و ناگزیر تلافی آن را سر دیگران در می‌آورد اگرچه در مواردی این زجر دادن متوجه خودش نیز می‌شود.

 

ابن‌سینا در این باره می‌گوید: اصل و مبنای پرخاشگری می‌تواند غریزی باشد و وجود چنین نیرویی در جهت صیانت ذات با نظام خلقت هماهنگی و سازش دارد و تنها نحوه بروز آن در جامعه است که تحت تأثیر عوامل تربیتی –اجتماعی می‌تواندمتفاوت باشد.

 تاريخ : ۱۳٩٤/۱٢/٦ | ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ | نویسنده : محمدصادق زاده | نظرات ()

الف1- گسترش فرهنگ یادگیری در مدارس 2-فراهم کردن محیط یادگیری معلمان از یکدیگر 3- ارتقا دانش حرفه ای معلمان 4- بازاندیشی در رفتار خود 5- مشارکت در تحول مستمر آموزش .

ب: 1- درس پژوهی مدلی اثربخش برای پژوهش در مدرسه 2- یادگیری چگونه از همدیگر بیاموزند 3- سهیم بودن در تجارب آموزشی و تربیتی یکدیگر4- بازاندیشی در رفتارهای آموزشی و رسیدن به راههای بهتر برای یاد دادن و یاد گرفتن 5- تولید دانش حرفه ای

پ: با درگیر ساختن معلمان در فرایند تبیین مساله ، طرح نقشه ، عمل ، مشاهده ، بازاندیشی (بازنگری) فرهنگ مشارکتی حرفه ای را ارتقا می دهد.

ت: کمک به تغییر در فرهنگییان مدرسه ، ایجاد و توسعه دادن محیطی انعطاف پذیر برای دستیابی به یادگیری سازمانی

ث: احساس کردن مسئولیت بیشتر در اداره مدرسه ، عاملی برای فراهم آوردن یادگیری از خود از طریق مشاهدهِ بازاندیشی در عملِ انجام شده و خود ارزیابی

ج: تشویق معلمان به همکاری با محققان در حمایت از ترویج فکر سیستماتیک و تفکر انتقادی ، توجه اصلی معلمان به فرایند یاد دهی ، یادگیری ، و ایجاد علاقه بیشتر معلمان در زمینه توجه به یادگیری شاگردان در کلاس درس

چ: کمک کردن در محیطی شوق انگیز و مسئوولانه به بهسازی فرهنگ مدرسه ، ارتقا ظرفیت خود برای تبدیل شدن از نقش آموزگار به یادگیرنده و رهبری فرایند یادگیری تغییر دهند. حمایت از رهبری آموزشی در ایجاد تفکر نوآورانه و غنی سازی یادگیری ، توسعه مهارتهای خود به عنوان رهبران تحول در مدرسه ، تولید دانش حرفه ای ،گسترش فرهنگ یادگیری ، رهبری اثربخش از طریق توسعه مشارکت ،همکاری و بازاندیشی گروهی .

ح: درک عمیق تر مدیران آموزشی از درس پژوهی ، بکارگیری استراتژی های اثربخش تر در ارتقای مدیریت آموزشی ،تغییریاددهنده به یادگیرنده ،تبدیل مدرسه از مکان آموزش به جایی برای یادگیری متحول می سازد ، مدرسه را به مثابه سازمان یادگیرنده بازسازی می کند.

 تاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/۳٠ | ٥:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : محمدصادق زاده | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.