تاريخ : ۱۳٩٦/٢/٢۸ | ٦:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق زاده ملاباشی

نام

 

نام پدر

نام مادر

مدت امامت

مدت عمر

قاتل

محل دفن

تاریخ ولادت

تاریخ شهادت

۱.امام علی

 

ابوطالب

فاطمه

۳۰

۶۳

ابن ملجم

نجف

۱۳رجب

۲۱رمضان

۲.حسن

 

علی

فاطمه

۱۰

۴۷

جعده

بقیع

۱۵رمضان

۲۸صفر

۳.حسین

 

علی

فاطمه

۱۱

۵۷

شمر

کربلا

۳شعبان

۱۰محرم

۴.سجاد

 

حسین

شهربانو

۳۵

۵۷

هشام

بقیع

۱۵جمادی الاول

۲۵محرم

۵.محمد باقر

 

علی

فاطمه

۱۹

۵۷

ابراهیم

بقیع

اول رجب

۷ ذیحجه

۶.جعفر صادق

 

محمد

ام فروه

۴

۶۵

منصور

بقیع

۷ربیع الاول

۲۵شوال

۷.موسی کاظم

 

جعفر

حمیده

۳۵

۵۵

هارون

کاظمین

۷ صفر

۲۵رجب

۸.رضا

 

موسی

نجمه

۲۰

۵۵

مأمون

مشهد

۱۱ذیقعده

آخر صفر

۹.محمد تقی

 

علی

خیزران

۱۷

۲۵

معتصم

کاظمین

۱۰رجب

آخر ذیحجه

۱۰.علی نقی

 

محمد

سمانه

۳۳

۴۲

متوکل

سامرا

۱۵ذیحجه

۳رجب

۱۱.حسن عسگری

 

علی

حدیث

۶

۲۸

معتمد

سامرا

۸ربیعالثانی

۸ربیع الاول

۱۲.مهدی

 

حسن

نرجس

طولانی

-----

------

------

۱۵ شعبان

------

 تاريخ : ۱۳٩٥/۱٠/٢٩ | ۸:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق زاده ملاباشی

در خبر ازپیغمبر، صلّی الله علیه، چنان است که: «هر که را روز قیامت

حاضر کنند از کسانی که ایشان را بر خَلق دستی و فرمانی  بوده باشد، دست های او بسته بوَد. اگر عادل بوده باشد، عدلش دست او گشاده کند و به بهشت رساند، و اگر ظالم بوَد جورش همچنان بسته با غُل ها او را به دوزخ افکند».

و هم در خبر است که: « روز قیام

هرکه او را بر کسی فرمانی بوده باشد در این جهان بر خَلق یا بر مقیمانِ سرای و بر زیردستانِ‌  خویش، او را بدان سؤال کنند شبانی که گوسفندان نگاه داشته باشد، جواب آن از او بخواهند!».تاريخ : ۱۳٩٥/۱٠/۱٠ | ۸:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق زاده ملاباشی

 

گویند مرا چو زاد مادر

پستان به دهان گرفتن آموخت

شبها بر گاهواره ی من

بیدار نشست و خفتن آموخت

دستم بگرفت و پا به پا برد

تا شیوه ی راه رفتن آموخت

یک حرف و دو حرف بر زبانم

الفاظ نهاد و گفتن آموخت

لبخند نهاد بر لب من

بر غنچه ی گل شکفتن آموخت

پس هستی من ز هستی اوست

تا هستم و هست دارمش دوستتاريخ : ۱۳٩٥/٩/۱٩ | ۸:٥٥ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق زاده ملاباشی

من مناجات درختان را هنگام سحر

رقص عطر گل یخ را با باد

نفس پاک شقایق را در سینه کوه

صحبت چلچله ها را با صبح

بغض پاینده هستی را در گندم زار

گردش رنگ و طراوت را در گونه گل

همه را میشنوم

می بینم

من به این جمله نمی اندیشم

 

به تو می اندیشم

ای سراپا همه خوبی

تک و تنها به تو می اندیشم

همه وقت

همه جا

من به هر حال که باشم به تو میاندیشم

 تاريخ : ۱۳٩٥/٩/٥ | ۸:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق زاده ملاباشی

ساحل نشینان

پس از مدتی دیگر صدایِ امواج را نمیشنوند

چه تلخ است

قصه ی عادت.تاريخ : ۱۳٩٥/۸/٧ | ٩:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق زاده ملاباشی

 

درباره عدد خوانی:  تعداد انگشتان انسان موجب شد تا عدد 10 مبنایی برای شمردن دستگاه دهدهی باشد.

عددهای صحیح مثبت را عددهای طبیعی میﮔویند عددهای طبیعی پایانی ندارند.

اعداد طبیعی :اعداد صحیح بزرگتر از صفر را اعداد طبیعی گویند.

N = {1, 2, 3, 4, 5,…..}

اعداد صحیح :

مجموعه اعداد مثبت و منفی صحیح را اعداد صحیح نامند.

Z = {…,-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3,…}

اعداد اعشاری :  5/71  و 14/3

اعداد اول : هر عدد طبیعی بزرگتر از 1 که غیر از خودش و 1 مقسوم علیه دیگری نداشته باشد، عدد اول نامیده می شود.. 2, 3 , 5 , 7 اعداد اول کوچکتر از 10 هستند.

P = {2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,……}

عدد اول : با توجه به شکل های بالا می توان گفت که عدد 5 عددی اول و عددهای 10 , 12 , 20 عدد اول نمی باشند.

اعداد مثبت : کلیه اعداد بزرگتر از صفر اعداد مثبت هستند.   5 و 1

اعداد منفی : کلیه اعداد کوچکتر از صفر اعداد منفی هستند.   -6 , -3

{...،8،6،4،2} مجموعه اعدادزوج(طبیعی)

{...5،،3،1} مجموعه اعدادفرد (طبیعی)

{...4،3،2،1،0} مجموعه اعدادحسابی –این اعداد نا متناهی هستند . یعنی هر چقدر ادامه دهیم باز عددی هست.

مهمترین بخش در این اعداد ارزش مکانی است که به آن مرتبه عدد می گوییم.

هزار

میلیون

میلیارد

بیلیون

تریلیون

کوادریلیون

کوینتیلیون

سیکستیلیون

سپتیلیون

برای تعیین عددهای یک مجموعه ی عددی متوالی که اعداد ابتدا و انتهای آن مشخص می شود .

الف ) اگر از عدد ابتدا تا عدد انتها مورد نطر باشد ( اعداد ابتدا و انتها جزء مجموعه ی عددی باشند ) از فرمول زیر استفاده می شود.

1 + ( عدد ابتدا - عدد انتها ) = تعداد اعداد

 مثال .....> از عدد 97 تا عدد 2056 چند عدد داریم ؟     

         1960 = 1 + ( 97 - 2056)

ب ) اگر تعداد اعداد بین دو عدد ابتدا و انتها مورد نظر باشد (اعداد ابتدا و انتها جزء مجموعه ی عددی نباشند ) 1 - ( عدد ابتداــــ عدد انتها ) = تعداد اعداد

 مثال : بین اعداد 97 تا 2056 چند عدد داریم ؟  

              1958 = 1 - ( 97 - 2056 )

برای جمع بستن اعداد متوالی از روش زیر استفاده می کنیم  ؟   2÷تعداد اعداد×(عدد آخر+عدد اول)

مثال: اگر تمام اعداد از 1 تا 20 را جمع کنیم ، حاصل جمع را حساب کنید.  جواب:  210=2÷ 20×(20+1)

-برای به دست آوردن تعداد اعداد متولی(پشت سر هم)  راه حل زیر مناسب است.

1+فاصله÷(عدد اول – عدد آخر) 

   مثال: از عدد 10 تا 20 چند عدد به کار رفته است؟

11=1+1÷(10-20) تعداد اعداد یک رقمی یک تا 9 چند تاست؟      9 تا


تعداد اعداد دو رقمی 10تا 99 چند تاست؟       90 تا                               90 =  9 -99

 

تعداد اعدادسه رقمی 100 تا 999 چند تاست؟        900 تا                    

900 =  (9+90)-999

 

تعداد اعدادچهار رقمی 1000 تا 9999 چند تاست؟ 

   9000  تا         0 900 =  (9+90+900)-9999

 

(نکته:رقم 9 را که تعداد عددهای یک رقمی است نوشته و تعداد صفر را جلوی آن می گذاریم که می شود چهار رقم یا سه رقم)

 

 و به همین ترتیب اعداد پنج رقمی و شش رقم روش نوشتن اعداد چند رقمی با رقم های داده شده:

مثال با رقم های «5و6و3و9» چند عدد دو رقمی می توان نوشت؟

چون عددهای دور قمی دارای مرتبه های یکان و دهگان می باشند پس هر یک یک بار در یکان و دهگان قرارمی گیرند و چون چها ررقم داریم پس هر رقم چهار بار در یکان و چهار بار در دهگان قرار می گیرند.

رقم 5در یکان →

55

65

35

95

رقم 6 در یکان →

56

66

36

96 

رقم 3 در یکان →

53

63

33

93

رقم 9 در یکان →

59

69

39

99 

 رقم5 در دهگان           

رقم 6در دهگان         

رقم 3 در دهگان          

رقم 9 در دهگان

 

پس 16 عدد دو رقمی می توان نوشت.  

            16    =     4     ×     4

  تعداد دفعاتی که هر رقم  در یکان قرار می گیرد.                       

تعداد دفعاتی که هر رقمدر دهگان قرار می گیرد.

 

با رقم های بالا چند عدد سه رقمی می توان نوشت؟

 64       =     4       ×      4     ×     4

در هر ردیف یک عدد با رقم ها ی تکراری نوشته شده پس:                                      12=4-16

 

با چهار رقم «5و6 و 3 و9 »     12 عدد بدون تکراررقم ها می توان نوشت.

 

برای بدست آوردن تعداد عددها بدون تکرار رقمها ، از بالا ترین مرتبه تعداد رقمها را قرار می دهیم و در هر مرحله به ترتیب یک واحد از تعداد رقمها کم می کنیم.

مثال: سوال: بارقمهای( 7-3-4-6 )چند عدد سه رقمی بدون تکرار رقمها می توان نوشت؟

                                    یکان     دهگان     صدگان

 

                          24  =    2     ×   3      ×     4

 

سوال: با رقمهای (6-0-5-2-7 )چند عدد سه رقمی بدون تکراررقمها می توان نوشت؟

         یکان    دهگان    صدگان

 

   48 = 3   ×    4      ×   4    

  زیرا در بین رقمهای داده شده رقم صفر وجود داردکه این رقم درتعداد رقمهای سمت چپ عدد محسوب نمی شود.

اگر در عدد های خواسته شده ،زوج یا فرد بودن در نظر گرفته شده باشد فقط رقمهای زوج یا فرد در تعداد رقمهای سمت چپ (یکان) محسوب می شود.

مثال :با رقمهای (3-0-6-9-2 )چند عدد سه رقمی فرد می توان نوشت ؟

( 3 و 9 ) فرد هستند.

                    یکان      دهگان       صدگان

 

            40 =   2    ×      5    ×    4

 

 معدل سه عدد متوالی فرد برابر عدد فرداست.                      

  عدد وسط=تعداد  اعداد÷مجموع اعداد

حاصل جمع دو عدد فرد همواره عدد زوج است.

 

 - مجموع چند عدد متوالی را چگونه بدست می آوریم؟   

2 ÷ تعداد × (آخرین عدد + اولین عدد فرد)

مثلا مجموع عددهای یک تا 15                                      

    120  =2÷15×(15+1)

 

مجموع اعداد زوج را چگونه بدست می آوریم؟ 

  4 ÷ تعداد × (آخرین عدد زوج+ اولین عدد زوج)

مثلا    اعداد زوج یک تا 12 را بدست آورید    

          42 = 4÷12 ×(12+2)

 

مجموع اعداد فرد را چگونه بدست می آوریم؟     

         4 ÷ تعداد × (آخرین عدد فرد+ اولین عدد فرد)

مثلا    اعداد فرد یک تا 50 را بدست آورید                   

      25  6  =4÷50 ×(49+1)                                                                                                                                                                    

نکته: اسم فرد و زوج آمد تقسیم بر 4 می کنیم.

نکته:(مجموع دو عدد – اختلاف دو عدد ) ÷ 2 = عدد کوچکتر

مثلا: مجموع دو عدد 10 و اختلاف آن ها 6 است . عدد کوچک کدام است؟     2 =  2 ÷  4  =6-10

(مجموع دو عدد + اختلاف دو عدد ) ÷ 2 = عدد بزرگتر

 

تعداد عددهای 4 رقمی این طور حساب می شود:                      

9000=999-9999

 

مجموع 5 عدد زوج متوالی 520 واحد است عدد سوم از سمت چپ کدام است؟     

 

  104   =5÷520

 

108-106-104-102-100

 

مجموع ارقام 1 تا 40                                              820=2÷40×(40+1) 

حاصل جمع کمتر از 31            

    465=2÷ 30 ×(1+30)

نکته: اگر اعداد از 1 شروع نشود این طور محاسبه می شود.

مجموع اعداد 21 تا 100                                     5050=2÷100×(1+100)

 

                              

4840 =210  - 5050                        

   210=2÷20×(1+20)

 

حاصل جمع زوج 25 تا 100                               

   156 =4÷ 24× (24+2)

 

                    

  2394=156-2550               

    2550=4÷100×(100+2)

 

مجموع عددهای فرد 20 تا 60                                                        900=4÷60×(59+1)

 

             800       =    100   -    900                                   

 100=4÷20×(19+1)

 

معدل سه عدد متوالی فرد برابر عدد فرداست.مجموع اعداد را بر تعداد اعداد تقسیم می کنیم عدد وسط به دست می آید.    مثلا : مجموع 3 عدد فرد متوالی 105 است هر یک از عدد چقدراست؟    

                                                                                                  37 -35-33     

          35=3÷105

 

حاصل جمع دو عدد فرد متوالی همواره عدد زوج است.مثال:        64=33+31            

  8   =   5+3

 

مجموع 4 عدد فرد متوالی  40 است عدد دوم چند است؟  

  عدد وسط= تعداد اعداد÷ مجموع اعداد

 

                  

  مجموع40 است 40 =(13-11-9-7 )      

                10=4÷40

 تاريخ : ۱۳٩٥/۸/٧ | ٦:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق زاده ملاباشی

اعداد بخش پذیری بر اعداد طبیعی

قاعده تقسیم بر 1 :  همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند.

  مقسوم علیه های یک عدد: هر عدد طبیعی بر تعدادی از عددها بخشپذیر است که مقسوم علیه های آن عدد می باشند.

 مثال: عدد 20 بر عددهای 1 , 2, 4 , 5 , 10 , 20 بخشپذیر است، پس:

 {20, 10, 5, 4, 2, 1} = مجموعه مقسوم علیه های عدد 20

2.قاعده تقسیم بر 2 :عددی بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش بر 2 بخش پذیر باشد. باقی مانده تقسیم هرعدد بر 2 باقی مانده تقسیم رقم یکان عدد بر 2 است.   مثال- همه ی اعداد زوج بر 2 بخش پذیر هستند.

 3.قاعده تقسیم بر 3 :عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد. باقی مانده ی تقسیم عدد بر 3 همان باقی مانده تقسیم مجموع ارقام آن عدد بر 3 است.

مثال- مجموع رقم های عدد 7512 برابر 15 است و 15 بر 3 بخش پذیر می باشد، بنابراین عدد7512 بر 3 بخش پذیر است.

4.قاعده تقسیم بر 4 :الف) عددی بر 4 بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر4 بخش پذیر باشند. باقی مانده تقسیم هر عدد بر 4 مساوی باقی مانده تقسیم دو رقم سمت راست آن عدد بر4 .

مثال- عدد 5248 بر 4 بخش پذیر است. زیرا 48 بر 4 بخش پذیر است.

ب)عددی بر4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد.

مثال- عدد 1568 بر 4 بخش پذیر است. زیرا 20 = (6×2)+8 و 20 بر 4 بخش پذیر می باشد.

5.قاعده تقسیم بر 5 :عددی بر۵بخش پذیر است که رقم یکانش بر۵ بخش پذیر باشد.باقی مانده تقسیم هرعدد بر۵ باقی مانده تقسیم رقم یکان عدد بر ۵ است. پس عددی بر ۵ بخش پذیر است که رقم یکن آن 0 یا ۵ باشد  مثال- اعداد 65،  240 و 800  بر5 بخش پذیر هستند.

6.قاعده تقسیم بر 6 : الف )عددی بر 6 بخش پذیر است که هم بر2 و هم بر3 بخش پذیر باشد. 6=(3×2)

مثال- عدد 132 هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیراست. پس بر6 نیز بخش پذیر است.

ب ) عددی بر 6 بخش بذیر است که اگر رقم یکان آن را با چهار برابر مجموع بقیه ی ارقامش جمع کنیم حاصل جمع بر 6 بخش پذیر باشد.

مثال- عدد 141084 بر 6 بخش پذیر است. زیرا: 

60=(8+0+1+4+1)4+4

عدد 60 بر 6 بخش پذیر است لذا عدد 141084 نیز بر 6 بخش پذیر است.

7.قاعده تقسیم بر 7 :عددی بر 7 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر7 بخش پذیر باشد.(در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.)

مثال- عدد ۵194 بر 7 بخش پذیر است. زیرا:         (8=2×4)                            

   5194                 

  49=2-51                             

    (2=2×1)                    

511=8-519

     49 مضربی از 7 است. بنابراین۵۱۹۴ بر 7 بخش پذیر است.

8.قاعده تقسیم بر 8 :الف) عددی بر8  بخش پذیر است که سه رقم سمت راست آن بر 8 بخش پذیر باشد.مثال- اعداد 4۵000 و706۵6 بر 8 بخش پذیرهستند. زیرا سه رقم سمت راست آن ها یعنی صفر و6۵6 بر 8 بخش پذیرهستند.

ب) عددی بر8 بخش پذیر است که رقم یکان آن به اضافه ی 2 برابررقم دهگان به اضافه ی 4 برابر رقم صدگان آن بر 8 بخش پذیر باشد.

مثال- عدد 6۵328 بر8 بخش پذیر است. زیرا 24=(3×4)+(2×2)+8  و 24 بر 8 بخش پذیر می باشد.

9.قاعده تقسیم بر 9 :عددی بر 9 بخش پذیراست که مجموع ارقامش بر9 بخش پذیر باشد. باقی مانده تقسیم عدد بر9 همان باقی مانده تقسیم مجموع ارقام آن عدد بر9 است.

مثال- عدد ۵148 بر 9 بخش پذیراست. زیرا مجموع رقم های آن یعنی 18 بر 9 بخش پذیر است.

10.قاعده تقسیم بر 10 :عددی بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.

مثال- اعداد 70  ، 1200 و  810  بر 10 بخش پذیر هستند.

11.قاعده تقسیم بر 11 :عددی بر 11 بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یکی در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر 11 بخش پذیر باشد. تفاوت دو جمع صفرباشد و یا مضربی از 11 باشد.

مثال-عدد ۵240312 بر 11 بخش پذیر است زیرا: 14 = 2 + 3 + 4 + ۵

11 = 3 -14                 3 = 1 + 0 + 2

12.قاعده تقسیم بر 12 :عددی بر 12 بخش پذیر است که هم بر 3 و هم بر4 بخش پذیر باشد.

مثال- اعداد 72 و  120  و 480 بر 12 بخش پذیر هستند.

13.قاعده تقسیم بر 13 :عددی بر 13 بخش پذیر است که اگر 4 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 13 بخش پذیرباشد. (در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.)

مثال- عدد 247 بر 13 بخش پذیر است. زیرا:     

   (28=7×4)              

  247  

 13=8+5                     

(8=2×4)               

  52=28+24

14.قاعده تقسیم بر 14 :عددی بر 14 بخش پذیر است که هم بر 2 و هم بر 7 بخش پذیر باشد.(14=7×2)

مثال- عدد 3۵42 هم بر 2 وهم بر7 بخش پذیر است. پس بر 14 نیز بخش پذیر است.

15.قاعده تقسیم بر 15 :عددی بر 1۵ بخش پذیر است که هم بر 3 و هم بر ۵ بخش پذیر باشد. (15=5×3)

مثال- عدد 43۵0 هم بر 3 و هم بر ۵ بخش پذیر است. پس بر 1۵ نیز بخش پذیر است.

16.قاعده تقسیم بر 16 :عددی بر 16 بخش پذیر است که چهار رقم سمت راست آن بر 16 بخش پذیر باشد

17.قاعده تقسیم بر 17 :عددی بر 17 بخش پذیر است که اگر رقم یکان آن را ۵ برابر کنیم و آن را از عدد حاصل از حذف یکان عدد اولیه کم کنیم حاصل بر 17 بخش پذیر شود.

18.قاعده تقسیم بر 18 :عددی بر 18 بخش پذیر است که هم بر 9 و هم بر 2 بخش پذیر باشد.

19.قاعده تقسیم بر 19:عددی بر 19 بخش پذیر است که 2برابر یکان آن به اضافه بقیه ارقام آن بر9 1بخش پذیر باشد.

20.قاعده تقسیم بر 21 : عددی که هم بر 3 و هم بر 7 بخش پذیر باشد   .                   210-63

21.قاعده تقسیم بر 22 :  1-عددی بر 22 بخش پذیر است که هم بر2و هم بر11 بخش پذیر باشد . 2- رقم یکان زوج باشد و بر 11 بخش پذیر باشد

22. قاعده تقسیم بر 25 :اعدادی بر 25 بخش پذیرند که دو رقم سمت راست آن ها صفر باشد یا دو رقم سمت راست آن بر 25 بخش پذیر باشد.     1300 -23725

نکته : دو عدد متوالی حتما یکی فرد و یکی زوج باشد حاصل زوج است که بر 2 بخش پذیر است .

فرد × زوج=زوجتاريخ : ۱۳٩٥/٦/۳٠ | ٩:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق زاده ملاباشی

مقام انسانی 

خلوتم چراغان کن ای چراغ روحانی

ای ز چشمه نوشت چشم و دل چراغانی

سرفرازی جاوید در کلاه درویشی است

تا فرو نیارد کس سر به تاج سلطانی

تا به کوی میخانه ایستاده ام دربان

همتم نمیگیرد شاه را به دربانی

تا کران این بازار نقد جان به کف رفتم

شادیش گران دیدم اندهش به ارزانی

هر خرابه خود قصریست یادگار صد خاقان

چون مدائنش بشنو خطبه‌های خاقانی

عقده سرشک ای گل بازکن چو بارانم

چند گو بگیرد دل در هوای بارانی

از غبار امکانت چشمه بقا زاید

گر به اشک شوق ای دل این غبار بنشانی

برشدن ز چاه شب از چراغ ماه آموز

تا به خنده در آفاق گل به دامن افشانی

شمع اشکبارم داد در شب جدائی یاد

با زبان خاموشی شیوه خدا خوانی

از حصار گردونم شب دریچه ای بگشا

گو رسد به حرگاهت ناله های زندانی

گله اش به پیرامن زهره ام چراند چشم

چند گو در این مرتع نی زنی و چوپانی

ساحل نجاتی هست ای غریق دریا دل

تا خراج بستانی زین خلیج طوفانی

وقت خواجه ماخوش کز نوای جاویدش

نغمه ساز توحید است ارغنون عرفانی

روی مسند حافظ شهریار بی مایه

تا کجا بیانجامد انحطاط ایرانیتاريخ : ۱۳٩٥/٦/۳٠ | ۸:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق زاده ملاباشی

                   عید کمال دین
سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت
             امیر المومنین علیه السلام
     بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته بادتاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱۸ | ٩:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد صادق زاده ملاباشی

اخرهای ماه شعبان است وماه رمضان درراه......

تقدیم به آنکه دارمش دوست

تقدیم به آنکه قلبم از اوست

اگر مهتاب از تن برکند پوست

جدا هرگز نگردد یادم از دوست

 

 تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱٥ | ٩:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق زاده ملاباشی
درمن ادراکی است از تو عاشقانه،عاشقانه
از تو تصویری است در من جاودانه،جاودانه
تو هوای عطری از صحرای دور آرزویی
از تو سنگین شهر ذهنم کوچه کوچه،خانه خانه
آه ای آمیزه ای از بی ریایی با محبت!
شادی تو کودکانه، رأفت تو مادرانه
شهربانوی وجودم باش و کابین تو؟ بستان
اینک،اقلیم دل من بی کرانِ بی کرانه

آتش او! دیگر این افسانه را بگذار و بگذر
در من اینک آتش تو، شعله شعله در زبانه
فصل،فصل توست دیگر، فصل فصل ما -من و تو-
فصل عطر و فصل سبزه، فصل گل، فصل جوانه
فصل رفتن در خیابان های شوخ مهربانی
فصل ماندن در تماشای قشنگ شاعرانه
فصل چیدن های گل ها - چیدن گل های بوسه -
از بهار و از لب تو، خوشه خوشه، دانه دانه

دفتری که حرف حرف، برگ برگش مرثیت بود
اینک اینک در هوایت پر ترنم، پر ترانه

بار دیگر ظلمتم را می شکافد شب چراغی
تا کی اش از من بدزدی بار دیگر، ای زمانه!


تاريخ : ۱۳٩٥/۳/۱٢ | ٧:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد صادق زاده ملاباشی

تو به من خندیدی و نمی دانستی
من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم
باغبان از پی من تند دوید
سیب را دست تو دید

غضب آلود به من کرد نگاه
سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک
و تو رفتی و هنوز
سالهاست که در گوش من آرام آرام
خش خش گام تو تکرار کنان می دهد آزارم
و من اندیشه کنان غرق در این پندارم
که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشت

حمیدمصدق ( خرداد ۱۳۴۳)ادامه مطلب
  • پاپو مارکت | بک لینک